Vuoden 2002 sukukokous pidettiin pidettiin Heinävedellä 3. – 4.8.2002

Vuoden 2002 sukukokous
Vaakuna ja uusi puheenjohtaja Blinnikan sukuseuralle

 Seitsemisenkymmentä suistamolaisen Blinnikan suvun jäsentä vieraili 3.- 4.8.2002 Lintulan ja Valamon luostareissa Heinävedellä ja piti samalla sukukokouksensa. Joka toinen vuosi käsiteltävien yleiskokousasioiden lisäksi oli esillä sukuvaakunahanke.
 
 Suistamon vaakunan suunnitellut heraldikko Jukka Suvisaari oli luonnostellut tälle karjalaiselle talonpoikais- ja kauppiassuvulle sen tehtäväkenttiä kuvaavan vaakunan, johon kokouksen osanottajat voivat nyt tutustua. Seuran hallitus sai valtuudet kehittää vaakunahanketta edelleen valmistellulta pohjalta. Samassa kokouksessa vaihtui myös seuran puheenjohtaja. Alusta alkaen eli 14 vuotta seuraa johtanut Aulis Blinnikka siirtyi syrjään ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tuula Hakamies o.s. Blinnikka.
 
 Lintulasta aloitettiin
 Lintulan luostarin ystäviin kuuluva Sylvi Blinnikka oli kutsunut ensimmäisenä kokouspäivänä suvun Lintulaan, jonne hän oli järjestänyt kahvitarjoilun. Luostarin toimintaa selosti igumenia Marina. Lintulasta siirryttiin Uuden Valamon hautausmaalle. Arkkimandriitta Sergei toimitti siellä panihidan Leo Sidoroffin haudalla tämän ja muiden kuolleiden suvun jäsenten muistoksi. Hämärtyvässä illassa risteiltiin vielä luostarin laiturista Taivallahden kanavalle.
 
 Sunnuntain aamujumalanpalveluksen jälkeen ojensi Sulo Maanonen Suistamon perinneseuran puolesta arkkimandriitta Sergeille Suistamon vaakunan, Johannes Sidoroff perinneseuran standaarin ja Aulis Blinnikka sukuseuran kiitokseksi kirjan.
 
 Vilkas keskustelu vaakunasta
 Vuosikokousasiat menivät läpi miltei nuijan kopautuksella, mutta sukuvaakuna aiheutti vilkkaan keskustelun, Puheenvuorojen joukossa oli yksi täysin kielteisesti ehdotukseen suhtautunut. Vaakunaluonnokseen toivottiin lopulta vähäisiä muutoksia ja hallitus sai hoidettavakseen jatkotoimet. Keskustelussa todettiin että vaakunasta pitäisi saada sukua yhdistävä tunnus, ei erottava.
 
 Blinnikan sukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tuula Hakamies o.s. Blinnikka ja hallituksen jäseniksi Aulis, Eeva, Juhani, Kyösti, Markku, Tapio ja Leevi Blinnikka, Pirkko Kortelainen ja Johannes Sidoroff.
 
 Kokouksen jälkeen kertoi Ortodoksisukujen tutkijapiirin puheenjohtaja Johannes Sidoroff suistamolaisten sukujen järjestäytymisestä ja alueen sukukirjoista. Karjalan liiton varapuheenjohtaja Sulo Maanonen selosti puolestaan liiton pyrkimyksiä tehostaa tärkeäksi koettua sukuseuratoimintaa. Vapaamuotoisen tilaisuuden ohjelmaan sisältyi vielä Myry Voipion huilusooloja sekä Ilmo ja Leevi Blinnikan tuoreet terveiset entisestä vesakkoa ja heinää kasvavasta kotikylästä, Suistamon Jalovaarasta.
 
 Aulis Blinnikka