Blinnikan suvun kokoontuminen 2008

Blinnikan sukuseura kokoontui joka toinen vuosi pidettävään sukukokoukseen 3.8.2008 Iisalmen Runnin kylpylässä. Edellisenä iltana oli kokousväen mielenkiintoisena kohteena Lauri ja Perttu Blinnikan maatakousyhtymän luomutila kymmenen kilometrin päässä Lehtomäessä.

Kokoukseen oli saapunut osanottajia varsin kaukaa: Australiasta, Kiinasta ja Englannista. Varsinaisen sukukokouksen avasi puheenjohtaja Tuula Hakamies ja sihteerinä toimi Juhani Blinnikka. Isä Leevi Saatsin pitämän lyhyen rukoushetken jälkeen seurasi lounas ja virallisten asioiden käsittely. Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin puheenjohtajaksi edelleen Tuula Hakamies. Hallituksen muu kokoonpano muodostui seuraavaksi: Aulis, Eeva, Juhani, Kyösti ja Leevi Blinnikka, Anni O´Hanlon, Pirkko Kortelainen, Ilpo Meskanen ja Johannes Sidoroff. Viimemainittu toimii myös rahastonhoitajana ja huolehtii sukukirjojen, standaarien ja viirien jakelusta sekä seuran teettämästä suvun vaakunaa kuvaavista postimerkeistä.

Virallista kokousta edeltänyt ilta vietettiin Lauri ja Perttu Blinnikan luomutilalla. Maatalousyhtymällä on peltoa viljelyksessä noin 70 hehtaaria, josta kaksi kolmasosaa kasvaa nyt vehnää ja kauraa. Joskus on viljelty ruistakin. Helsingin mylly saa jauhettavakseen sopimuksen mukaan luonnonmukaisin menetelmin kasvatetun sadon. Tilalla toimii myös pilkeyritys, joka toimittaa huomattavia määriä koivupilkkeitä pakattuna kotimaisten myyntipisteiden lisäksi mm. Pohjois-Norjaan. Kolmantena tilan tuotantohaarana on metsätalous.

Sukuseuran kiitoksena tilan esittelystä ja tarjoilusta ojennettiin omistajille suvun pöytästandaarit.

Aulis Blinnikka

 Sukujuhlijoita Iisalmen Runnissa